Odštampajte ovu stranicu

Pančevo nastavlja suzbijanje komaraca i sistematsku deratizaciju

Autor :  okt 04, 2019

Grad Pančevo nastavlja sa akcijom suzbijanja komaraca i drugih štetnih insekata, kao i sistematskom akcijom deratizacije mišolikih glodara na području teritorije Grada i naseljenih mesta.

Tretmani podrazumevaju:

- larvicidni tretman komaraca sa zemlje (biocidni tretman),

- larvicidni tretman komaraca sa zemlje formulacije za primenu u septičkim jamama (biocidni tretman),

- larvicidni tretman komaraca iz vazduha (biocidni tretman),

- adulticidni tretman komaraca iz vazduha (hemijski tretman),

- adulticidni tretmana komaraca sa zemlje (hemijski tretman),

- tretman kućnih formi komaraca (hemijski tretman),

- tretman drugih štetnih insekata

- sistematska deratizacija mišolikih glodara

Usluge suzbijanja komaraca i deratizacije će se raditi sukcesivno, a građani će na vreme biti obavešteni kada će se usluga vršiti.